CE-markering

De meeste producten die binnen de EU op de markt verschijnen, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Zo’n markering geeft aan dat het product aan wettelijke eisen voldoet, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Een CE-markering is met name bedoeld om barrières bij het in de handel brengen van industriële producten en bouwproducten weg te nemen. Het geldt voor alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Begeleiding door SIOCON

In het kader van de Europese Verordening Bouwproducten, moeten vanaf juli 2013 alle producten in de bouw die onder een Europees geharmoniseerde productnorm vallen voorzien zijn van een CE-markering.

SIOCON beschikt over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van CE-markering en kan uw bedrijf dan ook uitstekend begeleiden.

Met behulp van een effectief traject zorgen wij dat uw bedrijf binnen de afgesproken termijn voldoet aan de Europese normeisen en u het CE-keurmerk kunt afgeven.

Ervaring

Bekijk hier onze referentie projecten

Werkwijze

Gedurende het gehele traject ondersteunen wij u op allerlei gebieden. Onze werkwijze is als volgt:

  • We kijken naar wat er gevraagd wordt van uw bedrijf en interpreteren de normeisen.
  • We maken een plan van aanpak; we stellen een planning op, doen procesbeschrijvingen en maken testprotocollen.
  • We kijken welke zaken worden gecontroleerd en stellen een productie-controleschema op.
  • We dragen kennis over door middel van training en voorlichting aan uw medewerkers.
  • We toetsen het eindresultaat van het gehele traject door interne audits uit te voeren.

SIOCON kan u ook ondersteunen bij de voorbereiding en begeleiding bij audits van externe instellingen; de zogenaamde Notified Bodies.

Meer weten? Neem dan contact met ons op of lees de uitgebreide informatie over onze CE-markering.