Duurzaamheid

Het voortbestaan van ondernemingen is tegenwoordig niet alleen meer afhankelijk van een goed financieel beleid.

Bedrijfsrendement dient u te combineren met de bescherming van het milieu, het benutten van de talenten van uw medewerkers en door een bijdrage te leveren aan de stabiliteit van de samenleving waarin u werkt.

CO2-Prestatieladder en energiemanagement

Als u zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, dan kan dat worden beloond bij aanbestedingen van opdrachten.

Met behulp van de CO2-Prestatieladder heeft u een richtlijn die inzicht geeft in energiestrategie die gebaseerd is op de zogenaamde CO2-footprint Het vormt tegelijkertijd een programma voor energie-reductie.

De CO2-Prestatieladder is gebaseerd op internationale normen en kan uitstekend worden geïntegreerd met het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagement en het NEN-EN-ISO 14001 milieumanagementsysteem.

SIOCON ondersteunt u bij:

 • het ontwikkelen van de basis voor uw CO2-footprint;
 • het uitvoeren van een nulmeting voor inzicht in het niveau van de CO2-Prestatieladder;
 • strategieontwikkeling voor reductie van energieverbruik en energiemanagement;
 • een externe audit;
 • het onderhoud van het CO2-systeem en het opstellen van de voortgangsrapportage.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De MVO Prestatieladder maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk, meetbaar en certificeerbaar.

Als u beschikt over een MVO Prestatieladder dan heeft u voordeel ten opzichte van concurrerende partijen. Wij ondersteunen u bij:

 • de uitvoering van een MVO-scan zoals een nulmeting en de positiebepaling;
 • de implementatie van het managementsysteem op basis van ISO 26000 of de MVO Prestatieladder;
 • stakeholdersmanagement;
 • interne audits;
 • management reviews;
 • MVO-jaarverslagen en/of duurzaamheidsverslaglegging;
 • de certificering volgens de MVO Prestatieladder.

Behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op.