Kwaliteitssystemen

Wie markt- en klantgericht wil werken, heeft een effectief kwaliteitssysteem nodig. Zo garandeert u de kwaliteit van de prestaties van uw organisatie aan uw klanten en verbetert u continu de interne bedrijfsvoering.

Deze kwaliteit moet ook vaak aantoonbaar worden gemaakt met een certificaat. Soms vereist een klant dat een specifiek proces gecertificeerd wordt en komt de certificerende instantie alleen een specifiek proces beoordelen.

Het kan ook zijn dat een bedrijf zelfs verplicht wordt om procescertificaten te bezitten. Alleen bedrijven die over dit certificaat beschikken mogen dan de werkzaamheden uitvoeren.

Professionele ondersteuning

Op het gebied van kwaliteitssystemen zijn wij u op allerlei manieren van dienst. Zo kunnen we kwaliteitssystemen voor u opstellen. Denk daarbij aan de procedures, instructies, Interne Kwaliteit Bewakingsschema’s en keuringsplannen.

Ook helpen wij u bij certificatietrajecten zoals kwaliteitssysteemcertificatie NEN-EN-ISO 9001, procescertificatie en productcertificatie op basis van beoordelingsrichtlijnen (BRL).

We richten de kwaliteitscoördinatie binnen uw bedrijf in en onderhouden contacten met de certificerende instantie(s). Ook begeleiden we u naar een KOMO- of BRL-certificering en integreren we BRL’s in uw bestaande kwaliteitszorg, arbo- en veiligheidszorgsysteem.

Ervaring

Bekijk hier onze referentie projecten

Projectgerichte kwaliteitssystemen

In toenemende mate stelt de Rijksoverheid eisen aan kwaliteitsmanagement bij complexe projecten door contracten volgens de principes van Publiek Private Samenwerking en/of Systeemgerichte Contractbeheersing.

SIOCON ondersteunt u hierbij door het opstellen van projectplannen, het uitvoeren van interne audits en te zorgen voor contractmanagement. Daarbij monitoren en bewaken we de kwaliteit prestatie indicatoren (KPI’s) en de kwaliteit risico indicatoren (KRI’s).

Meer weten over kwaliteitssystemen binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.