Referentie project I Stedelijk Museum

Het Stedelijk Museum Amsterdam is een internationaal instituut, gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en vormgeving.

Het Stedelijk Museum bestaat uit het oude gerenoveerde gebouw (architect A.W. Weissman, 1895) en het gerealiseerde nieuwbouw (architect Benthem Crouwel Architekten).

SIOCON heeft hier het veiligheidsmanagement op de bouwplaats verzorgd.

www.stedelijk.nl/

Sioconreferentiestedelijkmuseum

Referentie project I Stadskantoor Utrecht

Het nieuwe Stadskantoor Utrecht (architect Kraaijvanger) staat op de locatie in Utrecht: deels naast en deels bovenop de nieuwe stationshal.

Met het gerealiseerde Stadskantoor kan de Gemeente Utrecht vanuit een centrale locatie al haar diensten verlenen aan de burgers.

SIOCON heeft hier het veiligheidsmanagement op de bouwplaats en de co├Ârdinatie tussen de diverse gelijktijdig geplande bouwprojecten verzorgd om de activiteiten op elkaar af te stemmen.

www.utrecht.nl/ www.cu2030.nl/

Sioconreferentiestadskantoorutrecht

Referentie project I OV Terminal CS Utrecht Centraal

OV Terminal CS Utrecht Centraal wordt vernieuwd naar de eisen van deze tijd als een HUB waarin de verschillende OV-vervoersmiddelen trein, bus en tram naadloos op elkaar aansluiten.

SIOCON heeft de veiligheidsco├Ârdinatie tussen gelijktijdige geplande bouwprojecten verzorgd vanuit het veiligheidsperspectief van de reizigers. Het doel is dat reizigers tijdens de bouwactiviteiten geen gevaarlijke situaties ervaren noch mee in aanraking kunnen komen. Daarnaast heeft SIOCON de noodplannen uitgewerkt voor de opdrachtgever.

www.cu2030.nl/

SioconreferentieOVTerminalCSUtrechtCentraal

Expertise I Contractmanagement

SIOCON heeft voor diverse organisaties de ondersteuning verzorgd bij contractmanagement betreft:

I EMVI-contracten: ontwikkelen van aanbestedingsdocumenten UAV-gc voor diverse sloopprojecten voor Gemeente Den Haag.

I Systeem Gerichte Contractbeheer (SCB): het borgen van kwaliteit bij het ontwikkelen van het Wegkantsysteem (versie 1.3) door een (gerenommeerde) producent.

I DBFM: ondersteunen van de opdrachtnemers bij het uitwerken van contractueel verplichte projectplannen gebaseerd op NEN-ISO 15288/ NEN-ISO 15504.

I Toetsen van afspraken cq kwaliteitssystemen bij opdrachtnemers van langlopende contracten op het gebied van realisatie en exploitatie van bouw- en infra-projecten, inwinnen van weginformatie en facilitaire diensten.

Sioconreferentiecontractmanagement

Expertise I Sport

SIOCON heeft diverse bedrijven voor sportondergronden ondersteund betreft:

I Ontwikkeling van nieuwe (innovatieve) kunstgrassystemen met de gewenste speeleigenschappen voor diverse sporten

I Begeleiden van certificatietrajecten van kunstgrassystemen volgens standaarden van onder andere FIFA, FIH, IRB

I Certificatieregelingen voor de producten in kunstgrassystemen en het realiseren van kunstgrassystemen

Sioconreferentiesport

Expertise I CE markering

SIOCON heeft diverse bedrijven ondersteund bij CE markering betreft

I Bouwproducten op basis van diverse geharmoniseerde productnormen (hEN)

| Bouwproducten op basis van en op maat gemaakte productnormen (ETA)

zie link CE markering

Sioconreferentiecemarkering

Expertise I kwaliteitsmanagement

SIOCON heeft diverse bedrijven ondersteund betreft:

I Managementsystemen: NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15288/ NEN-ISO 15504 etc.

I Specifieke kwaliteitseisen: beoordelingsrichtlijnen voor diverse keurmerken zoals KOMO, KIWA, ISA Sport, VastGoedOnderhoud

I Projectplannen voor DBFM(O)-projecten

Sioconreferentiekwaliteit

Expertise I Veiligheidsmanagement

SIOCON heeft diverse bedrijven ondersteund betreft:

I Veiligheidssystemen: VCA, OSHAS 18001

I Bedrijfsnoodplannen

I Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

I VGM-inspecties op projecten en productielocaties

Sioconreferentieveiligheid

Expertise I Duurzaamheid

SIOCON heeft diverse bedrijven ondersteund betreft:

I CO2-prestatieladder

I Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): NEN-EN-ISO 26000

Sioconreferentieduurzaamheid