Specialismen

SIOCON is een multidisciplinair adviesbureau dat u graag voorziet van bruikbare bedrijfskundige oplossingen in de bouw en industrie.

We zijn actief op het terrein van business- en organisatieontwikkeling en doen er alles aan om uw organisatie beter te laten presteren.

Binnen ons brede dienstenpakket zijn er een aantal disciplines waar we extra goed in zijn.

Gespecialiseerd, zoals we zelf zeggen.

Uitblinken op meerdere terreinen

Een van onze specialisaties is CE-markering. 
We beschikken over jarenlange kennis en ervaring om uw bedrijf te begeleiden in het traject voor CE-markering.

We blinken ook uit op het gebied van kwaliteit en kwaliteitssystemen. Wij kunnen u op alle gebieden ondersteunen, bijvoorbeeld met de opstelling van dergelijke systemen of certificatietrajecten.

Op het gebied van veiligheid en arbo weten we ook van de hoed en de rand. Zo staan we u bij en helpen we met het opstellen van een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid bent u bij SIOCON aan het juiste adres.

Ontwikkel samen met ons de basis voor uw CO2-footprint en maak gebruik van de MVO Prestatieladder.