Veiligheid en arbo

Het is voor elke organisatie belangrijk om een goed arbobeleid te hebben. De basis van dit beleid wordt gevormd door de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.

Dit is direct ook de belangrijkste verplichting uit de Arbowet. SIOCON ondersteunt u bij het opstellen van een gedegen RI&E.

Noodplannen

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin precies beschreven staat wat een organisatie moet doen bij calamiteiten.

Hiermee kunnen de gevolgen voor mens en organisatie tot een minimum worden beperkt. In het plan ligt onder andere vast wie, wanneer en hoe een bepaalde taak moet worden uitgevoerd. Zo is vastgelegd welke interne en externe dienstverleners ter beschikking staan bij bijvoorbeeld brand/calamiteiten en dreiging en gevaren vanuit de omgeving.

Ook wordt duidelijk wie u helpen op het gebied van communicatie en arbozorg en vindt u er een beschrijving van de veiligheidsmiddelen die binnen uw organisatie aanwezig dienen te zijn.

SIOCON zorgt voor het opstellen van een noodplan met procedures en instructies. We inventariseren de veiligheidsmiddelen die binnen de organisatie aanwezig dienen te zijn en we richten de BHV-coördinatie binnen uw bedrijf in.

Ervaring

Bekijk hier onze referentie projecten

Bedrijfsgerichte en projectgerichte veiligheidssystemen

Het uitgangspunt bij de inrichting van een arbomanagementsysteem wordt gevormd door de bedrijfsprocessen. Binnen deze processen kijken we waar verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Als het gaat om complexe projecten, dan komen projectgerichte veiligheidssystemen om de hoek kijken. Hiermee worden de risico’s in kaart gebracht van een tijdelijke opdracht.

SIOCON kan u ondersteunen bij:

  • het opstellen van veiligheids- en arbosystemen met procedures, instructies en projectplannen;
  • certificatietrajecten voor VCA (VGM checklist voor aannemers);
  • het inrichten van de veiligheid en arbocoördinatie binnen uw bedrijf;
  • het opstellen van VGM-projectplannen;
  • contractmanagement waarbij we de veiligheidsrisico’s monitoren en bewaken;
  • het uitvoeren van VGM-inspecties.

Neem voor meer informatie contact op met ons.