practice your future

CE markering

Verruim uw horizon van ondernemen

Als producent  wilt u graag een bouwproduct over de grens brengen in Europa. Europese normen stellen eisen  aan uw bouwproduct betreft veiligheid, gezondheid en milieu. CE-markering is (voor veel) bouwproducten verplicht om te mogen leveren aan uw klanten.


Er is onderscheid tussen  verplichte en vrijwillig CE-markering van uw bouwproduct.  Via CE-markering en bijbehorende prestatieverklaring  wordt voor uw klanten zichtbaar dat uw bouwproduct voldoet aan de Europese eisen. 

CE-markering zorgt voor een  klantnetwerk zonder grenzen. SIOCON adviseert en ontzorgt het traject voor CE-markering.

Maak uw eigen bouwproduct zichtbaar in een markt zonder beperkingen. 

 

Kijk over uw eigen grenzen

Verplichte of vrijwillige CE-markering

Verplichte CE-markering geldt voor de beoordeling van bouwproducten die onder een zogenaamde geharmoniseerde (h)EN-norm vallen.


In andere gevallen kunt u kiezen voor een vrijwillig traject via het zogenaamde Europese Technische Beoordeling  gebaseerd op een Europees Beoordelingsdocument. 

Testen en controleren

Het niveau van ‘prestatiebestendigheid’ is bepalend voor het programma van (initiële)  testen en de intensiteit van controle van uw bouwproduct. 


De testresultaten worden ‘gedeclareerd’ op de Prestatieverklaring.  De productie controlesysteem  geeft sturing aan uw interne productieomgeving en organisatie.

Prestatieverklaring

CE-markering op uw bouwproduct moet bij de marktintroductie en de verdere distributie   uniek worden gekoppeld aan een Prestatieverklaring

 

In  de Prestatieverklaring wordt opgenomen:

  • de gegevens van uw onderneming;
  • het beoogd gebruik van uw bouwproduct;
  • de prestaties van uw bouwproduct.

Wat kan SIOCON voor u betekenen 

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG