practice your future

Onze aanpak

Uw vraag staat centraal

Uw vragen kunnen veel omvattend of juist zeer gericht zijn. Positioneren. Concurreren. Mobiliseren. Innoveren. Organiseren. Procesmanagement. Productmanagement. Veiligheidsmanagement. CE markering. MVO.

Maar alles begint bij het stellen van de vraag: weet u waar uw kansen liggen?


SIOCON analyseert, adviseert en motiveert op welke wijze uw vraag het beste kan worden beantwoord. SIOCON staat voor een enthousiast en betrokken aanpak dat er toe leidt dat uw vraag gaat LEVEN door :


Elk adviestraject start met een (vrijblijvend) oriënterend gesprek. Na dit oriënterend gesprek, wordt een (offerte)voorstel op maat gemaakt. Hierin wordt  een globaal plan van aanpak beschreven, de kaders van het adviestraject, de fasering en het doel van het advies.  

SIOCON combineert hierin graag uw inzichten met onze expertise  in het adviestraject.  

Advies met impact 

Een geslaagd advies is het resultaat van een constructieve samenwerking. U wenst voeling te houden met het adviesproces waarin uw kernwaarden herkenbaar zijn en het advies kan rekenen op draagvlak in uw organisatie. Voor SIOCON zijn dat de bouwstenen voor een realistisch en uitvoerbaar advies. SIOCON wil verbinding maken tussen uw prangende vragen en reële oplossingsrichtingen. Advies met impact waarvan de resultaten zichtbaar moeten zijn voor uw klanten, uw medewerkers en uw belangrijke stakeholders.  


Wat u mag verwachten 

 Neem contact op 

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2024

AVG