practice your future

Referenties overig

Managementsystemen

 • NEN-EN-ISO 9001: Kwaliteitsmanagement
 • NEN-EN-ISO 14001: Milieumanagement
 • NEN-EN-ISO 27001: Management informatiebeveiliging
 • NEN-ISO 19600: Compliancemanagement
 • NEN-ISO 31000: Risicomanagement
 • NEN-ISO 55000: Assetmanagement

Veiligheid en Arbo

 • Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers 
 • NENISO 45001: Managementsysteem arbo
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • bedrijven
  • projecten
  • evenementen

CE markering

 • NEN-EN 1090: Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies
 • NEN-EN 1504: Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies
 • NEN-EN 12899: Vast opgestelde, verticale verkeerstekens
 • European Assessment Document (EAD): brandwerende bouwplaat

Contractmanagement

 • Kromhout Kazerne (type contract DBFM)
 • A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord (type contract DBFM)
 • Openbare verlichting Den Haag (type contract UAV)
 • Openbare verlichting Leidschendam-Voorburg (type contract Best Value Procurement)

Certificatieschema’s

 • BRL K10014: Reinigen van riolen putten en kolken
 • BRL 9101: Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen
 • Kiwa Innovatiecertificaat Circulaire Verkeersborden  
 • BRL 6000-21: ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en beheren van bodemenergiesystemen

Sport

 • Productontwikkeling kunstgras
 • Ontwikkelen certificatieschema’s sport (ISA Sport)
 • Veiligheidsplan KNHB (WK 2014)

strategie innovatie organisatie consultancy

  SIOCON © 2007-2023 

AVG